Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Какъв съм азКакъв съм аз

Детайли:

 • Автор: Борислав Ганчев
 • Цена: 6.00 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Тип: Поезия
 • ISBN: 978-954-439-989-4
 • Формат: 32/84/108
 • Печатни коли: 4.0
 • Страници: 64
 • Редактор: Диляна Крусева
 • Библиографско оформление: Диляна Крусева
 • Художествено оформление: Мария Сидерова
 • Издание: първо