Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Ръководство за семинарни упражнения по "Методика на формиране на математически представи в детската градина"Ръководство за семинарни упражнения по "Методика на формиране на математически представи в детската градина"

Ръководството е съвременно учебно средство за развиване на методическата компетентност на студентите, бъдещи детски учители, да преподават математика на малките деца и да ги подготвят за училище. То придружава учебника "Теория и методика на формиране на математически представи у децата в детската градина" (2009) от същия автор. Комплектът е предназначен за обучение на студенти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика с чужд език, но също така е   неоценим помощник и на детските учители в пряката им работа. 

Детайли:

 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 15.00 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Тип: Учебник
 • Предмет: Математика
 • Клас: Всички групи на детската градина
 • ISBN: 978-954-439-967-2
 • Формат: 60х84/8
 • Печатни коли: 11.0
 • Страници: 184
 • Редактор: Детелин Гинчев
 • Библиографско оформление: Евелина Георгиева
 • Художествено оформление: Евелина Георгиева
 • Издание: първо