Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Свири, щурче. Стихчета-закачливчета. Гатанки-премятанки.Свири, щурче. Стихчета-закачливчета. Гатанки-премятанки.

"Свири, щурче" съдържа множество стихчета с разнообразна тематика, както и гатанки за цифри, букви, животни, растения и други. Книгата е подходяща и за деца от предучилищна възраст с учебна цел.

Детайли: