Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


С четка и боички рисуваме самички / 3 - 4 г.С четка и боички рисуваме самички / 3 - 4 г.

Предложеният комплект е помагало по образователно направление „Изобразително изкуство" - рисуване - за първа група.

Последователността на темите е съобразена с изискванията на ДОИ, а текстовете - с характера на детското мислене в тази възраст.

Основното предназначение на помагалото е да насочва към изобразителна дейност и в същото време да дава възможност за решаване на разнообразни познавателни и възпитателни цели.

Детайли:


SEO и изработка на сайт - Binary Road