Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Бай Кръстьо. Невероятните разкрития, за какво ли неБай Кръстьо. Невероятните разкрития, за какво ли не

Честито братя и сестри българи и германци!

След десетилетия мълчание един световен титан проговори, за да ни разкаже това, което няма откъде да научим. Цял живот зад гърба на лошите хора или право, куме, в очите им, този велик българин е работил за благото и оцеляването на света. Имам честта да представя първия том с приключения на бай Кръстьо - основател на ООН и девет пъти Герой на Америка.

Четете и се веселете, а не се повъртайте на мегдана без работа.

А наздраве!

Детайли:


SEO и изработка на сайт - Binary Road