Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


ЦиклопътЦиклопът

"Да си спомня някой име на велик пълководец, живял в тихи, безбурни времена?... Някой да е боготворил Айнщайн в годините на скромната му младост? А моят успех на командир е в това - да не създам нищо...
...Колкото по-съвършени ставаме, толкова по-съвършено ще се превърнем в съвършена ръжда... Реципрочно..." (Генчо Стоев).

Детайли:

Откъс от Циклопът

Ако са ти отнели изгрева и залеза; ако някой е слял твоите дни в един едничък ден, по-дълъг и от полярния; ако полярната нощ е станала само миг от твоята, за тебе е вече все едно по какви дъна ще бродиш тропически или полярни. И все едно ти е вече от колко века си там - важното е да продължиш.