Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Тестови задачи. Български език. Математика. 4. клас.Тестови задачи. Български език. Математика. 4. клас.

Учебното помагало съдържа тестови задачи по български език и математика, съобразени с учебното съдържание в четвърти клас. За всяка тема са предвидени по два варианта. Включеният материал е с проверяваща и обучаваща функция. Чрез решаването на задачите учителят ще получи информация доколко е усвоено учебното съдържание и от каква помощ се нуждае всеки ученик в зависимост от допуснатите грешки.
При решени над 90% от задачите знанията се оценяват за отличен, при решени от 81% до 90% - за много добър, при решени от 65% до 80% - за добър. Нерешени под 50% задачи са показател, че знанията са незадоволителни.
Работата с тестови задачи ще убеди учители, ученици и родители в тяхната полезност, в ролята им за усвояване на знанията по български и математика за четвърти клас.

Детайли:


SEO и изработка на сайт - Binary Road

Приятели: Ciela - ИНТЕРНЕТ КНИЖАРНИЦА