Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Тълковен речник на българския езикТълковен речник на българския език

Учебният тълковен речник е предназначен да сложи като помагало за класна и извън класна работа с тълковен речник на ученици от всички класове в родното училище, но главната му цел е да се превърне в неотменим помощник на младия човек в опознаването на света. Той има амбицията да бъде справочник, който се чете и използва цял живот. Речникът съдържа над 3200 речникови статии на повечето възпроизводими първи компоненти и представки.

Детайли:


SEO и изработка на сайт - Binary Road