Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


373 комуникативни игри в детската градина 373 комуникативни игри в детската градина

"373 комуникативни игри в детската градина" е практично помагало за всекидневния познавателен процес в детската градина. Игрите, предложени в книжката, гарантират подобряването на общата физическа дейност, като тренират усет и способност за пластична изразителност на тялото.С игровите упражнения децата подобряват общата си двигателна активност. Увлечението в игровото действие премахва психическото и мускулното напрежение, което позволява свободно словесно действие и подготвя децата за социално общуване. Емоционалният подход благоприятства усвояването на комуникативни умения, като дидактическите цели са подчинени на игровите.

Детайли:

 • Автор: Галя Данчева
 • Цена: 6.00 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Тип: Учебно помагало
 • Предмет: Игрова култура
 • Клас: Всички групи на детската градина
 • ISBN: 978-954-439-906-1
 • Формат: 70х100/16
 • Печатни коли: 8.0
 • Страници: 135
 • Редактор: Татяна Вишовградска
 • Художествено оформление: Петър Крусев