Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Правописен речник на българския езикПравописен речник на българския език

Учебният правописен речник е насочен преди всичко към учениците от началните класове, но може да се използва като учебно помагало и от по-големи ученици - включените думи, уводната част и приложенията дават сравнително пълна картина на съвременната българска правописна система. Речникът съдържа над 11 000 заглавни думи, 450 собствени географски имена, 750 лични собствени имена и 90 собствени имена на популярни приказни и литературни герои.

Детайли: