Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Правописен речник на българския езикПравописен речник на българския език

Учебният правописен речник е насочен преди всичко към учениците от началните класове, но може да се използва като учебно помагало и от по-големи ученици - включените думи, уводната част и приложенията дават сравнително пълна картина на съвременната българска правописна система. Речникът съдържа над 11 000 заглавни думи, 450 собствени географски имена, 750 лични собствени имена и 90 собствени имена на популярни приказни и литературни герои.

📇 Контакти - Издателство „Слово“

📱моб. 0888 504 404
📱моб. 0882 621 646
☎️тел. 062 / 627 990
☎️тел. 062 / 620 350
📧email: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли: