Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Моливко. Пеят, скачат палците... (5 - 7 г.)Моливко. Пеят, скачат палците... (5 - 7 г.)

Развитие на моториката на ръцете в подготвителна група.

"Пеят, скачат палците..." е помагало, което предлага педагогически ситуации за развитие на моториката на ръцете и китките на децата от подготвителна група: пластични етюди, синхронизирани с ритмичната реч; приложни и изобразителни дейности. Комплексът от разнообразни упражнения активизира китките, уточнява, координира, усъвършенства фините движения на пръстите, което оказва влияние върху цялостното развитие на децата и предстоящата им работа в първи клас.
Книжката ще подпомогне работата на педагози и родители в стремежа им за създаване на благоприятни условия за формиране на двигателни навици, необходими за успешна адаптация на децата към училище.

Детайли:

 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-362/26.02.2009 г. на министъра на образованието и науката
 • Автор: Мариана Мойнова, Галя Данчева
 • Цена: 5.00 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Поредица: Моливко
 • Тип: Учебна книжка
 • Предмет: Конструктивно-технически и битови дейности
 • Клас: Трета (5-6 г.) и четвърта (6-7 г.) група
 • ISBN: 978-954-439-900-9
 • Формат: 60х84/8
 • Печатни коли: 2.0
 • Страници: 32
 • Редактор: Татяна Вишовградска
 • Художествено оформление: Петър Крусев
 • Издание: първо