Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Тестови задачи. Български език. Математика. 1. класТестови задачи. Български език. Математика. 1. клас

Тестови задачи по български език и математика са съобразени с учебното съдържание, предвидено за усвояване в първи клас.
Задачите по български език и литература съдържат по три отговора, от които само един е верен.
Съдържанието на задачите изисква познания за основното, най-важното по всеки учебен предмет, което служи за база при обучението във втори клас.
Всеки вариант на тест съдържа по 5 задачи, които се оценяват с 1 точка при вярно решение и 0 точки при грешен отговор. Там, където има и шеста задача, се оценяват само пет, защото шестата е забавна.
Убедени сме, че така подбраните тестови задачи осигуряват проверка и оценка на придобитите знания и възможност за попълване на пропуските, което е важна предпоставка за обучението във втори клас.

Детайли:


SEO и изработка на сайт - Binary Road

Приятели: Ciela - ИНТЕРНЕТ КНИЖАРНИЦА