Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Математическите познания на българите през VІІ-ХІV век (с мултимедийна презентация)Математическите познания на българите през VІІ-ХІV век (с мултимедийна презентация)

Детайли: