Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Словесен вертикалСловесен вертикал

"И тъй като генетично ми е дадено да вярвам,че всичко веществено може да бъде унищожено, изгорено, разорано, единственото нещо, което поддържа от най-ранна възраст чувството ми за материя, е езикът" (Христо Фотев).

Детайли:

Откъс от Словесен вертикал

Морето само живите обича,
а мъртвите изхвърля на брега.
Едно момиче, ах, едно момиче
морето не изхвърли на брега.
Остана само кърпата позната
да се прелива с белите вълни.
Момичето обичаше моряка,
морякът - всички хубави жени.
Остана само кърпата с червени
и лилави ресни като преди.
Ний плакахме безшумни и смутени
и скочихме в студените води...
До дъно преобърнахме морето
със пръсти, посинели от тъга,
да търсиме момичето, което
морето не изхвърли на брега.