Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Варианти за писмена проверка по български език 2. класВарианти за писмена проверка по български език 2. клас

Учебното помагало е разработено в съответствие с новата учебна програма по български език и литература за втори клас, публикувана във в. „Аз-Буки", бр. 22, 2002 г. То е средство за реализиране на диагностична дейност с цел регистриране на постигнатите учебни резултати по усвояване на писмената грамотност във втори клас.

Съдържа осем проверки, всяка от които е реализирана в три варианта. При първия вариант от учениците се изисква да изпълнят дадените задачи, а при втори и трети - да подберат верния отговор от подадените три възможности. Първи вариант съдържа задача за диктовка, втори вариант - задача за препис, а трети вариант - задача за работа върху текст. Времето за изпълнение се определя от учителя в зависимост от нивото на подготвеност на учениците.
Провеждането на проверките в посочената система дава възможност за ритмично и поетапно проследяване развитието на всеки ученик и съотнасяне на индивидуалните постижения към определените стандарти за очаквани резултати.

Показателите към всяка проверка са ориентирани към очакваните резултати и от тях се вижда какво учебно съдържание се проверява. Това дава възможност за системно проследяване на индивидуалните пропуски. За целта вариантите са обособени на отделни работни листове, които могат да се отрежат и извадят от книгата. Предвидени са необходимите празни редове за писане. Верните отговори на задачите във втори и трети вариант се ограждат с кръгче.
Работните листове могат да се използват и за самопроверка вкъщи, като за целта в „Приложение" към всяка проверка са посочени верните отговори.

Детайли:


SEO и изработка на сайт - Binary Road

Приятели: Ciela - ИНТЕРНЕТ КНИЖАРНИЦА