Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Учебен правописен речник на българския език за учениците от началния курсУчебен правописен речник на българския език за учениците от началния курс

Детайли:

 • Одобрено от МОН: Протокол № 14/21.07.1995 г. на МОНТ
 • Автор: Пенка Радева, Стоян Буров
 • Цена: 3.50 лв.
 • Раздел: Учебни помагала 1-4 клас
 • Тип: Речник
 • Предмет: Български език и литература
 • ISBN: 978-954-439-681-7
 • Формат: 32/84/108
 • Печатни коли: 16.5
 • Страници: 264
 • Библиографско оформление: Трифон Калфов
 • Издание: четиринадесето