Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Дидактични игри и упражнения по родна реч за предучилищно възпитание и подготовка за деца от 3 до 7 годиниДидактични игри и упражнения по родна реч за предучилищно възпитание и подготовка за деца от 3 до 7 години

Книжката съдържа 112 дидактични игри и упражнения по родна реч. Подборът им е съобразен с езиковите норми, особеностите на игровата дейност, целите, степените и методите на педагогическото взаимодействие. Направен е опит тяхното систематизиране да позволява вариативност на моделите, алтернативност на формите в хоризонтален и във вертикален план. Крайната цел на използването на дидактичните игри е развитието на речта у децата и подготовката им за училище.

Детайли: