Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка в първа, втора и трета група на детската градина по Изобразително изкуство, Музика и Физическа култураМоливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка в първа, втора и трета група на детската градина по Изобразително изкуство, Музика и Физическа култура

Книгата за учителя предлага примерни годишни разпределения и кратки методически насоки за интерпретация на темите от учебния материал по трите образователни направления за първа, втора и трета група на детската градина, а по образователно направление "Музика" - и за подготвителна група. Идеите, подходите и вариантите на работа гарантират успешно овладяване от децата на системата познавателни умения, закодирана в предвиденото учебно съдържание.

Детайли: