Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 3-4-годишни деца - второ допълнено изданиеМоливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 3-4-годишни деца - второ допълнено издание

Книгата за учителя предлага примерни годишни разпределения и методически насоки за различни варианти, подходи, идеи за интерпретация на темите от всички образователни направления в задължителните и незадължителните регламентирани ситуации, които могат да служат като ориентири за всеки учител в предварителната му подготовка върху предвидения учебен материал. Във второто издание в раздел "Български език" са добавени методическите разработки върху учебната книжка "Родна реч 3-4 г. (олекотен пълноцветен вариант)", както и четири нови раздела: "Изобразително изкуство", "Музика", "Физическа култура" и "Диагностика" по всички образователни направления.

Детайли: