Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Картинни загадки на Моливко кн. 3 (5-7 г.)Картинни загадки на Моливко кн. 3 (5-7 г.)

Тестовете са:

 • Съобразени с образователните стандарти за предматематическа подготовка;
 • Адаптирани към особеностите на 5-7-годишните деца при формиране на математически представи и развиване на основни познавателни действия;
 • Средство за събиране на информация с контролиращи и коригиращи функции;
 • Един от методите за изследване на математическата подготовка на децата;
 • Насочени към стимулиране на познавателното и математическото развитие на децата от предучилищна възраст.

Детайли:

 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-698/26.08.2003 г. на министъра на образованието и науката
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 3.00 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Поредица: Моливко
 • Тип: Учебна тетрадка
 • Предмет: Математика
 • Клас: Трета (5-6 г.) и четвърта (6-7 г.) група
 • ISBN: 954-439-754-Х
 • Формат: 84х108/16
 • Печатни коли: 3.0
 • Страници: 48
 • Редактор: Татяна Вишовградска
 • Библиографско оформление: Петър Крусев
 • Художествено оформление: Силвия Калоянова
 • Издание: първо