Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Моливко. Мога да направя сам... (за подготвителна група)Моливко. Мога да направя сам... (за подготвителна група)

Детайли:

 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 7.25 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Поредица: Моливко
 • Тип: Учебна книжка
 • Предмет: Конструктивно-технически и битови дейности
 • Клас: Четвърта група (6-7 г.)
 • ISBN: 954-439-790-6
 • Формат: 84х108/16
 • Печатни коли: 2.5
 • Страници: 40
 • Редактор: Татяна Вишовградска
 • Библиографско оформление: Петър Крусев
 • Художествено оформление: Силвия Калоянова, Камен Кънчев
 • Издание: първо