Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Моливко. Обичам те, българска реч (за деца билингви)Моливко. Обичам те, българска реч (за деца билингви)

Детайли:

 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 4.50 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Поредица: Моливко
 • Тип: Учебна книжка
 • Предмет: Български език. Художествена информация и литература за деца
 • Клас: Четвърта група (6-7 г.)
 • ISBN: 954-439-786-8
 • Формат: 84х108/16
 • Печатни коли: 6.0
 • Страници: 96
 • Редактор: Татяна Вишовградска
 • Библиографско оформление: Петър Крусев
 • Художествено оформление: Силвия Калоянова, Валентина Радева-Лапчева, Маргарита Рачкова
 • Издание: първо