Познавателни Книжки

Познавателни книжки 2018/2019 година • МОЛИВКО • Дидактична програмна система • Издателство Слово

Новите познавателни книжки на Програмна система "Моливко – играя и зная" очакват своето одобрение от МОН за учебната 2018/2019 година

looks_3 Трета група. Познавателни книжки "Моливко"

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
МУЗИКА
образователно направление: Музика
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 1
образователно направление: Околен свят
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 2
образователно направление: Околен свят

looks_4 Четвърта група. Познавателни книжки "Моливко"

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 1
образователно направление: Околен свят
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 2
образователно направление: Околен свят
МУЗИКА
образователно направление: Музика
КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
образователно направление: Конструиране и технологии

library_books Каталог 2018/2019 г.

link Закони, наредби, заповеди на МОН

contact_mail contact_phone Контакти

Велико Търново

телефони за връзка:

Email:

office@izdatelstvo-slovo.com

Адрес:

улица "Христо Смирненски" №18

Слово ® - издателство за българска литература Дизайн и изработка Слово ®