Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Комплект табла "Музика. Изобразително изкуство"Комплект табла "Музика. Изобразително изкуство"

Съдържа темите:
               Музика - "Духови музикални инструменти" (2 бр. - "Духови народни" и "Духови медни"), "Струнни музикални инструменти" (2 бр. - "Струнни", "Струнни народни", "Струнни клавишни"), "Ударни музикални инструменти" (2 бр.  - "Ударни мембранни", "Ударни дървени", "Ударни метални").
                Изобразително изкуство - "Видове изобразително изкуство" (графика, приложно декоративно изкуство, живопис, скулптура), "Жанрове в изобразителното изкуство" (3 бр. - пейзаж, натюрморт, илюстрация; фигурална композиция, портрет, интериор; монумент, скулптурна фигура (пластилин и бронз), паметник), "Художествено пресъздаване" (2 бр. - керамика, текстил, мозайка, декоративна дърворезба; рисунка, приложна графика, апликация фризове, украсяване на предмети, пиктограми).

Детайли: