Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Комплект табла "Детето и светът"Комплект табла "Детето и светът"

Съдържа темите: "У дома", "На улицата", "В парка", "Покупки", "Медицинска помощ", "Сезони", "Празници и развлечения", "Пожар", "Земетресение", "Наводнение".

Детайли:

 • Автор: Георги Вишовградски
 • Цена: 15.00 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Поредица: Моливко
 • Тип: Дидактични материали
 • Предмет: Социален свят
 • Клас: Всички групи на детската градина
 • Формат: 47/69 см
 • Печатни коли: 10.0
 • Страници: 10
 • Редактор: Татяна Вишовградска
 • Библиографско оформление: Деян Велчев
 • Художествено оформление: Силвия Калоянова, Валентина Радева-Лапчева, Маргарита Рачкова
 • Издание: първо