Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Комплект табла "Социален свят"Комплект табла "Социален свят"

Съдържа темите: "Безопасност на движението", "Обичам те, Родино!" (културни паметници и забележителности), "Обичам те, Родино!" (географски забележителности), "Държавни символи", "Професии и занаяти", "Празници и обичаи", "Човешкото тяло", "Транспорт и съобщения", "Трети март", "Традиционни вероизповедания".

Детайли:

 • Одобрено от МОН: Одобрено със Заповед № 289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката
 • Автор: Георги Вишовградски
 • Цена: 15.00 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Поредица: Моливко
 • Тип: Дидактични материали
 • Предмет: Социален свят
 • Клас: Всички групи на детската градина
 • Формат: 69/47 см
 • Печатни коли: 10.0
 • Страници: 10
 • Редактор: Татяна Вишовградска
 • Библиографско оформление: Евелина Георгиева
 • Художествено оформление: Силвия Калоянова, Емил Калоянов, Маргарита Рачкова, Румен Рачков, Валентина Радева-Лапчева, Кристиян Лапчев, Ралица Иванова, Тихомир Минчев
 • Издание: първо